Erkekler üçin GAOLI hünärli saç kesijileri , Wpmen we çagalar, simsiz dellek bezeg toplumlary, zarýad berilýän bezeg Elektrik saç kesmek, Mobel-95103L, altyn

Gysga düşündiriş:

Marka:GAOLI
Pyçagy düzediň:poslamaýan polat (440C)
Pyçagyň uzynlygyny sazlaň:0.6 / 1.1 / 1.6 / 2.1mm
2 tizlik bilen kesmek:5500 / 7000RPM
Ölçegi:184 * 45 * 45mm
Zarýad beriş wagty:3 sagat Iş wagty: 5 sagat
Tizlik / adük / Işleýiş wagty / Batareýa görkezijisi üçin LOD displeýi
Batareýalar gerekmi ?: .Ok
Önüm üçin maslahat berilýän ulanyşlar;Sakgal, bezeg, trimmer, hünärmen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

Bu element hakda

IMG_4608

Hünär saçlary- Biziň simsiz gysgyç toplumymyz her bir dellekçi we saç hünärmeni üçin ýörite ýasalýar.Hünär derejesindäki ýiti pyçaklary, simsiz funksiýany we her bir dellekçi we saç hünärmenine dürli saç stillerine ýetmek üçin gerekli uzynlyga gözegçilik etmek üçin takyk sazlaýyş ulgamyny berýän tarak garawullaryny gowy görersiňiz!
LED DIGITAL DISPLAY-LED sanly displeý zarýad beriş ýagdaýyny, galan zarýad derejesini we çalgy ýatlatma görkezijilerini görkezer.Saç kesilende LED displeýi bilen batareýanyň ýagdaýyny aňsatlyk bilen görüň, saç kesijisiniň elektrik togunyň gutarmagyndan gorkmaň.Ulanylanda, LED displeý saçyň galan güýjüni görkezer

Önümleriň jikme-jiklikleri

UZAK WAGT- Bu gysgyçlarda 280 minut simsiz işlemegiň wagty bilen simsiz ulanmagyň amatly görnüşleri bar.Saç kesýän toplumlaryň köpüsi bilen deňeşdirilende, erkekleriň saç kesijileri, islän ýeriňizde saç kesmäge mümkinçilik berýän kabelleriň we rozetkalaryň çäkliliginden daşlaşýar.
HER WAGTDA KÖMEK- Güýçli, uzak dowamly, zarýad berilýän batareýa we 440C poslamaýan polat pyçaklar, has uzyn we aňsat arassalamak üçin aýrylyp bilner.Uzak wagtlap aňsat arassalanmak üçin poslamaýan polatdan takyk pyçaklar kesilmäge mümkinçilik berýär.Deriniň çyzylmagynyň öňüni almak üçin ähli kelleleri gysylýar.
BIZIU SYITYASAT HYZMATY --YZ -Bu köp maksatly gysgyç, bir enjamda saçyň we beden trimmeriniň funksiýalaryny birleşdirýär.Kelläňizi we bedeniňizi kesmek islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin doly ölçegli gollanma taraklaryny öz içine alýar.Bu, söýýän adamyňyz üçin iň gowy sowgat.Diňe kanagatlanmaýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyň we size 100% kanagatlanma hödürleýäris.

IMG_6640
IMG_6639
f632e87a-300x300
60e785ae2-300x300
IMG_6865
IMG_6772

Önümler Dispaly

IMG_4217
IMG_4601
IMG_4608
IMG_4609

  • Öňki:
  • Indiki: