Erkekler üçin GAOLI saç kesijileri Professional, simsiz saç kesmek we kelleler, ýüz, sakgal we ähli beden üçin bezeg, Model-95103 ack Gara

Gysga düşündiriş:

GAOLI markasy
Pyçak poslamaýan polady düzediň (440C)
Pyçagyň uzynlygyny sazlaň:0.6 / 1.1 / 1.6 / 2.1mm
2 tizlik bilen kesmek:5500 / 7000RPM
Ölçegi :184 * 45 * 45mm
Zarýad beriş wagty:3 sagat Iş wagty: 5 sagat
Tizlik / adük / Işleýiş wagty / Batareýa görkezijisi üçin LOD displeýi
Batareýalar zerur: .ok
Önüm sakgaly, bezeg, trimmer, hünärmen üçin maslahat berilýän ulanyşlar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Bu element hakda

IMG_6597

【Hemmesi bir hünärmen gysgyçda】Bu köp maksatly saç gysgyjy, bir enjamda saç kesmek we sakgal kesmek funksiýalaryny birleşdirýär.Kelläňizi we ýüzüňizi kesmek islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin doly ölçegli gollanma taraklaryny öz içine alýar. Üýtgemegi we arassalanmagy aňsatlaşdyrmak üçin pyçak dizaýny.
OD LOD displeýi, Ergonomiki tutawaç】Saç kesýänleriň uly LED displeýi, batareýanyň galan göterimini aýdyň görkezýär.Erkekler üçin bu ussat saç gysgyjy, saklamak üçin gaty amatly, hatda ilkinji gezek ulanyjylar üçinem arassa we arassalanýar.

Önümleriň jikme-jiklikleri

【12 sany Erkek Saç Saçlary Bezeg Kitaby】Bu, saç çalmak üçin doly saç düzümi, ýaglaýjy ýag, arassalaýjy çotga we garawul goşundylarynyň doly toplumyny öz içine alýar (1.5 / 3/6/12/16/19/22/25mm / çep gulak / sag gulak aşagy) patent bilen hakyky hemişelik gözegçilik.
【Simsiz, goşa woltly zarýad】Saç kesmek, öz-özüňi kesmek üçin gaty amatly simsiz bolup biler.Univershliumumy zarýad bermek - Bir doly zarýad, Bäş sagatlap ulanmaga mümkinçilik berýär.Bir zarýadda 30 saç kesilmegine garaşyp bilersiňiz.Adapter we esasy zarýad bilen birikdirilip ýa-da önümiň zarýadyna gönüden-göni birikdirilip bilner.
【Asuda, güýçli aýlawly motor】Elektrik gysgyjynyň hereketlendirijisi hatda iň galyň saçlary hem aňsatlyk bilen kesip bilýär.Pyçagyň üstündäki dişler täsirli saç kesmegi teklip edip, saçlary çekmezden ýa-da çekmezden aýyrmak üçin biri-biri bilen berk hatara düzülýär. Pyçaklary suw bilen ýuwup bolýar.

IMG_6747
IMG_6645
IMG_6640
IMG_6639
IMG_6865
IMG_6772

Önümler

DN1A7792
DN1A7812
DN1A7813
DN1A7816
IMG_4209
IMG_4210

  • Öňki:
  • Indiki: