Professional saç kesijiler, saç guradyjy çeşme zawody

Biz kim?

 

Ningbo Gaoli Elektron Tehnologiýa Co., LTD2003-nji ýylda esaslandyryldy, Hytaýda iň uly durmuş enjamlaryny öndürýän bazalaryň biri bolan Ningbo Zhejiang-da ýerleşýär, golaýdaky Ningbo porty dünýädäki iň uly ýük göteriji kuwwat porty we önümçilik artykmaçlygydyr.

大门

Professional gözellik ideg önümlerine Saç gysgyç, saç düzediji we egriji ütükler girýär, ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň biri hökmünde kolleksiýa gözleg we ösüş, dizaýn, önümçilik, satuw we hyzmat.

 

Biz näme edýäris?

20000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdançasy, 25 sanjym maşynlary, 10 gurnama liniýasy, 200 işgäri, ISO9001: 2000 halkara hil barlagy standarty bilen tassyklanan BSCI-den hem geçdi, beýleki goldaw desgalarynda howpsuzlyk synag enjamlary, önüm öndürijiligi synagy we durmuş synagy bar merkezi.

流水线

Halkara marka bilen hyzmatdaşlykda we dünýä bazaryna satmak arkaly hünär gözellik önümlerini ösdürmekde we öndürmekde 15 ýyldan gowrak tejribe.Thehli önümlerde CE / ETL / CB / SAA şahadatnamasy bar, hünärmen inerener we QC topary ähli müşderiler üçin ýokary hilli standartlary üpjün edýär.

 

Näme üçin bizi saýlamaly?

Şahsy ideg önümlerini ösdürmekde baý tejribä eýe bolan 10-dan gowrak inersener, hemmesi halkara marka müşderisi bilen köp ýyllap işlediler, her ýyl bazara OEM ýa-da ODM taslamalaryny goşmak bilen 10-20 sany täze önüm çykarylýar.Önümlerimizi beýlekiler bilen deňeşdirmek üçin saç artykmaçlarynda, saç guradyjylarda täze tehnologiýanyň aýratyn patentini aldyk.Müşderä köp täze önüm hödürläp bilsek, ýyllyk dolanyşygyň 15% -ini täze dizaýna bagyşlaýarys.

Materiallardan başlap ahyrky önümlere çenli ähli önümçilik prosesi üçin berk hil gözegçilik proseduralary, önümler işe başlamazdan ozal CE / GS / EMC / ROHS / CB / ROHS / ETL / UL şahadatnamasyny ulandy, önümçiligiň dowamynda 100% synag, ähli önümleri kepillendirmek üçin gowy hil.Önümleriň berk goraglylygyny üpjün etmek üçin öndürijilik synagy, durmuş synagy, howpsuzlyk synagy we durmuş synagy we ş.m. üçin ýöriteleşdirilen laboratoriýa.

Güýçli Ylmy gözleg we hünär zawod enjamlaryna esaslanyp, bazaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin özleşdirmegi üpjün edip bileris, onlaýn işewürligiň ösmegi bilen marketing tendensiýasyny berk yzarlaýarys, diňe bir dünýä markasy bilen hyzmatdaşlyk etmeýäris we şahsy islegde az mukdarda üpjün edýäris .Öz-özüňe hyzmat etmek barada aýdylanda bolsa, 2 ýyl kepillikli önümleriň hemmesi, düýbünden kanagatlanmak we saçyňyzy bezemek tejribäňizi owadan etmek islegimiziň bir bölegidir.

 

Zawodymyza göz aýlalyň.

 


Iş wagty: Iýul-28-2022