GAOLI Köpugurly birmeňzeş trimmer home Öýde sakgal, kelle, saç, burun, beden we ýüz üçin zarýad berilýän trimmer, batareýa kuwwaty üçin gyzyl, gara, altyn (dizaýn reňk ) Mobel-95505

Gysga düşündiriş:

GAOLI markasy
U pyçak / T pyçak / Burun trimmer / gyrkyjy / harp pyçagy bilen
700 / 800mAh Li-ion batareýasy
Zarýad beriş wagty:1.5 sagat
Işleýän wagty:90min
Batareýanyň kuwwaty üçin LED sanly displeý
Uzynlygy 1-20 mm bolan 2 sany ýol görkeziji tarak
Saklaýyş bazasy bilen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Bu element hakda

GL-95505wf

GÖRNÜŞLI Sakgal TRIMMER - konturly ergonomiki tutawaç, şeýle hem ýüz, kelle we beden bezegi üçin burun trimmer , 1 trimmer. Smoothumşak egri tutawaç saklamak has amatly.Has gowy ulanmaga kömek edýän dizaýny gulplamak üçin 3 sekunt uzak basyň.
Erkekler üçin BU SÖARDGI SÖARDGI we DÖWR TRIMMERI 110v we halkara 220 wolt ulanyp boljak uzak wagtlap işleýän litiý ion zarýad berilýän batareýa bilen enjamlaşdyrylandyr.Doly zarýad berlen 1,5 sagat gerek, bir trimmerdäki hemmämiz 90 minuda çenli dowam edýär, ýuwmak we birnäçe trim üçin gaýtalamak üçin ýeterlik wagt bar.Erkekler üçin saç we sakgal trimmerinde ajaýyp syýahat saýlamasy.
GARŞY GÖRNÜŞLERI Çotgany tötänleýin arassalamak aňsat.Iň oňat netijeler üçin, tebigy ýagdaýda guradyň. Trimmer motoryňyzyň we pyçaklaryňyzyň uzak ömrüni ýokarlandyrmak üçin her birnäçe saçyň arasynda ýag çalyň.

Önümleriň jikme-jiklikleri

Isleýän sakgalyňyz - erkekler üçin DAOLI sakgal trimmerleri tekiz, takyk bezeg berýär, şonuň üçin islän sakgal stiliňizi alyp bilersiňiz.Sakgaldan ýa-da murt stilinden başlap, dolulygyna çenli dürli ýol görkezijileriniň uzynlygyny we inini saýlaň
BU Erkek GROMMING KIT, kakaňyz, äriňiz, söýgüliňiz we ogluňyz üçin iň gowy sowgat.Öýde ýa-da ýolda kynçylyksyz bezeg tejribesi üçin ýokary hilli saç kesmek we erkekler üçin ajaýyp bezeg toplumy bar.GAOLI TRIMMER üçin 1 ýyl kepillik berýäris.Eger kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size 100% kanagatlandyryş çözgüdi bereris.

IMG_1429
IMG_1431
IMG_1432
IMG_1433

Önümler

未 标题 -4 拷贝 6
未 标题 -4 拷贝 5
未 标题 -4 拷贝 4
wfqqgwe

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary