Gaoli- Erkekler üçin saç kesijileri - Dişsiz dellekçi, saç kesmek toplumy / T-pyçakly saç kesmek, ýaşyl

Gysga düşündiriş:

Marka:GAOLI
Önümiň ululygy:149 * 39 * 32 MM
Pyçakly material:Polat polat pyçak kellesi
Işleýän wagty:60 min
Nyrh wagty:1.5 sagat
Klipiň güýji:5V 1A
Tizligi kesmek:6000RPM
Li-ion batareýasy:800mAh


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

IMG_2845

USB FAST CHARE-Erkekler üçin trimmer güýçli Lityum-ion batareýasy bilen enjamlaşdyrylandyr, 1,5 sagat doly zarýad alandan soň azyndan 60 minut iş wagty.Simsiz dizaýn, syýahat wagtynda ýa-da öýde ulanmak üçin amatly.USB adapterini, noutbugy, awtoulag güýçlendirijisini, güýç bankyny we beýleki USB bilen işleýän enjamlary birikdirip bilersiňiz.Professional simsiz dizaýn, öýde ýa-da syýahatda sakgallaryny ýa-da saçlaryny kesmek isleýän erkekler üçin ideal edýär.
ÇYKYK, GÖRNÜŞLI we ULANMAK aňsat-Saç gysgyjynyň agramy bary-ýogy 120g, ululygy 14,9 * 3,9 sm.Youanyňyz bilen islän ýeriňize alyp bolýan gaty kiçidir.Erkekleriň we aýallaryň ellerine gaty laýyk gelýär.

Önümleriň jikme-jiklikleri

Arassalamak aňsat -Suw geçirmeýän pyçak ony arassa saklamak üçin ulanylandan soň akýan suwda ýuwmaga mümkinçilik berýär (Bütin bedeni suwa batyrmaň).Arassa saklamak aňsat we bakteriýalaryň ýygnanmagynyň öňüni alýar.Eliňize şeýle rahat gelýär welin, agyry duýman uzak wagtlap saklap bilersiňiz.
KÖP KÖPÇÜLIK DÖWÜR KESELI:Gyrasy gysgyçda dört dürli uzynlykly ýol görkezijisi bar (1mm, 2mm, 3mm, 4mm), islän saçyňyzyň uzynlygyna görä ulanyp bilersiňiz.Saç kesmek, sakgal kesmek, erkekler üçin gyrkymlar, erkekler üçin çyzgylar, erkekler üçin gyrgyçlar we ş.m.
Ergonomiki dizaýn we ajaýyp sowgat:T Blade Trimmer ajaýyp we ýeňil, götermek aňsat we saklamak üçin amatly.Metalhli metal korpus, köýnege çydamly, berk we çydamly.Täze ýyl güni, Ro Christmasdestwo, Doglan gün, Söýgüliler güni we Atalar güni erkekler, ärler, dostlar we kakalar üçin ajaýyp sowgat.

IMG_2810
1-3 gynandyryjy
4-1 sda
IMG_2807
IMG_2938
IMG_2802

Önümler Dispaly

IMG_2840
IMG_2859
IMG_2864
IMG_2952
IMG_2850
IMG_2839

  • Öňki:
  • Indiki: